หลักสูตร  Computer Art & Graphic Design

หลักสูตร Computer Art & Graphic Design

เนื่องจาก ในปัจจุบันการทำธุรกิจออนไลน์ได้รับความนิยม และงานออกแบบที่ดีก็จะส่งผลจ่อภาพลักษณ์ที่ดี อันจำนำไปสู่การเพิ่มยอดขาย หลักสูตรอบรมนี้จะปูพื้นฐาน กราฟิก เพื่อนำมาพัฒนาและต่อยอดเพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำธุรกิจออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อ่านต่อ
หลักสูตร Movie Editing with Adobe Premier And Movie Special Effect (After Effect CC 2015)

หลักสูตร Movie Editing with Adobe Premier And Movie Special Effect (After Effect CC 2015)

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า สื่อภาพยนตร์เป็นอีกหนึ่งสื่อที่มีอิทธิพลเป็นอย่างมากในสังคม ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการโฆษณา เพื่อความบันเทิง หรือเพื่อการสื่อสารอื่นๆ การเรียนรู้ เทคนิคการตัดต่อภาพยนตร์ และการทำเอฟเฟคเสมือนจริง เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ ให้ตัวภาพยนตร์ดูโดดเด่นและแปลกใหม่มากยิ่งขึ้น จึงค่อนข้างจำเป็นต่อบุคคลที่สนใจงานด้านนี้เพื่อนำไปพัฒนาผลงาน และต่อยอดผลงานให้น่าติดตาม และทันต่อยุคสมัยยิ่งขึ้น

อ่านต่อ
หลักสูตร  Microsoft Excel 2016 Basic & Advance

หลักสูตร Microsoft Excel 2016 Basic & Advance

หลักสูตรที่เหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการเป็นนักบัญชี ซึ่งสามารถนำ Excel มาช่วยคำนวณงบดุล และงบการเงินได้ นักวิเคราะห์การตลาดสามารถนำ Excel มาใช้สรุปข้อมูลแบบสอบถามจานวนมาก วิศวกรสามารถนำข้อมูลจาการทดลอง และเก็บสถิติมาใส่ลงใน Excel และสามารถสร้างเป็นแผนภูมิลงในรายงานได้อย่างง่าย ๆ หลักสูตรนี้จะมีเนื้อหาตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงการใช้งานขั้นสูงในด้านต่างๆ ฟังก์ชัน แผนภูมิ ฐานข้อมูล การวิเคราะห์ การสร้างฟอร์ม รวมไปถึงการเขียนโปรแกรมควบคุม Excel ด้วยภาษา Visual Basic for Application (VBA) ความรู้ในเรื่องการใช้งาน Macro และชุดคำสั่งต่าง ๆ ซึ่งจำเป็นในการพัฒนาโปรแกรม และอำนวยความสะดวกในการทำงานที่มีความซับซ้อน ให้สามารถทำงานได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งอาจใช้การทำงานผ่าน Form Input เพื่อให้ผู้ใช้ทำงานได้เข้าใจและง่ายขึ้น อีกทั้งได้รับความรู้เพิ่มเติมในเรื่องการใช้งาน Pivot ขั้นสูง , การคำนวณหาต้นทุน (Goal Seek) และการคำนวณหาต้นทุนที่มีเงื่อนไข (Solver) และการเสนอรายงานผ่าน Scenario manager

อ่านต่อ
หลักสูตร Sticker Line For Animation

หลักสูตร Sticker Line For Animation

หลักสูตรที่จะสร้างรายได้ของการเป็นนักออกแบบบน Line Application ได้อย่างมืออาชีพ ด้วยการออกแบบ Sticker Line ในรูปแบบของตัวเอง โดยเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนกระบวนการออกแบบ Character ของตัวละคร โครงสร้างของตัวละคร การแสดงอารมณ์ การจัดท่าทางนิสัยของตัวละคร โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรม Adobe Illustrator CC 2016 เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบ และสามารถออกแบบ Character ของตัวละคร ให้มีการเคลื่อนไหวได้ โดยการใช้โปรแกรม Adobe Animate CC ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น จนถึงกระบวนการส่งผลงานการออกแบบไปยังรูปแบบที่ทางไลน์ สติ๊กเกอร์กำหนด และอนุมัติการวางจำหน่ายได้ นอกจากนี้ยังแนะแนวทาง ความสำเร็จของ Character ชื่อดัง ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วใน Line Application อีกด้วย

อ่านต่อ
หลักสูตร 3D Architecture with SketchUp and V-Ray

หลักสูตร 3D Architecture with SketchUp and V-Ray

การออกแบบงาน ด้านสถาปัตยกรรม ในปัจจุบัน เพื่อการนำเสนองานที่มีคุณภาพ และดูน่าเชื่อถือจึงจำเป็นที่จะต้องผลิตงานออกมา ในรูปแบบ 3 มิติการใช้โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งในการผลิตงานอาจจะไม่ครอบคุม หรือผลิตงานให้ออกมาได้สวยงามเท่าที่ควรซึ่งการผนวกการใช้งานทั้งสองโปรกรมเข้าด้วยกัน (SketchUp and V-Ray) จะทำให้ได้ผลงานที่ออกมสวยงามมีสีสันที่ดูเสมือนจริง และดึงดูดใจได้มากยิ่งขึ้น

อ่านต่อ
หลักสูตร Xamarin Mobile Application

หลักสูตร Xamarin Mobile Application

ปัจจุบัน Mobile Application เป็นที่นิยมนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย ในการหารายได้และพัฒนาทางด้านต่างๆ ซึ่ง Xamarin เป็นเครื่องมือที่ช่วยทำให้นักพัฒนา .NET สามารถไปต่อยอดทำแอปฯมือถือบนระบบปฏิบัติการiOS, Android, Windows แบบ Native ได้โดยใช้ภาษา C# เพียงภาษาเดียว ทำให้เกิดการแชร์โค้ดร่วมกันระหว่างระบบปฏิบัติการ ลดงานที่ทำซ้ำซ้อนลงไปได้มาก อีกทั้งยังมี Xamarin.Forms ที่ช่วยทำให้นักพัฒนาสามารถ แชร์การออกแบบหน้าจอ Interface ร่วมกันได้อีก ยิ่งทำให้ลดเวลาในการพัฒนาแอปฯมือถือลงได้มากเลยทีเดียว

อ่านต่อ
หลักสูตร PHP&MySQL

หลักสูตร PHP&MySQL

หลักสูตรการเขียนโปรแกรม ด้วย ภาษา PHP ที่เป็นภาษามาตรฐานของโปรแกรมเมอร์ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเว็บชื่อดัง มากมายเช่น Facebook, wikipedia, pantip ต่างก็พัฒนาจากภาษา PHP ทั้งสิ้น จึงเรียกได้ ว่า PHP นี้ เป็นภาษาที่จากเป็นอย่างยิ่ง สำหรับ โปรแกรมเมอร์ในยุคนี้ในหลักสูตร ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิค และวิธีการเขียนภาษา PHP 5 ซึ่งเป็น Server Side Script ที่ สามารถทำงานได้กับทุกระบบของ Web Server ทั้ง Window, UNIX, Linux โดยเริ่มตั้งแต่การปูพื้นฐานการทำงานของภาษา PHP โครงสร้างของภาษา, ฟังก์ชัน, การใช้ PHP เพื่อ ติดต่อกับฐานข้อมูล My SQL โดยในลำดับขั้นตอนการเรียนนี้จะทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจ ถึงกระบวนการ พัฒนา application อย่างมืออาชีพ โดยทดลองปฏิบัติจริง (On job Training) ในการสร้างร้านค้าออนไลน์ ที่จะ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ระบบสำหรับลูกค้า (Client Interface) เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกชมและดูรายละเอียดของสินค้าที่ต้องการได้ โดยใช้ Search Engine เป็นเครื่องมือในการค้นหา

อ่านต่อ
หลักสูตร Microsoft Office 3 in 1

หลักสูตร Microsoft Office 3 in 1

หลักสูตรที่ รวบรวมสรุปการใช้งานเบื้องต้น ของโปรแกรมสำนักงานยอดฮิตของ Microsoft ทั้ง 3 โปรแกรม ประกอบไปด้วย Word, Excel, PowerPoint โดยจะแนะนำการทำงานเบื้องต้นของทุกโปรแกรม การประยุกต์มาใช้ร่วมกัน ทำให้สามารถ สร้างงานเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพได้

อ่านต่อ
หลักสูตร Basic Java Programming

หลักสูตร Basic Java Programming

หลักสูตรสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การเรียนทางด้านการเขียนโปรแกรม Java Programming ซึ่งโดยปกตินักเรียน นักศึกษามักมีปัญหาในช่วงเริ่มต้นศึกษาในชั้นปีแรกรวมถึงผู้ที่ต้องการศึกษา Java Programming โดยในหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการเขียนภาษา Java Programming รวมฟังก์ชั่นพื้นต่างๆที่ควรทราบเพื่อเป็นการต่อยอดไปสู่การเขียนภาษา Java Programming ในขั้นสูงต่อไป

อ่านต่อ